Pariați pe poet!

Personajul lui Bolano din ‘Plaja’ este observat de un personaj imaginat de mine

The meeting

An unexpected meeting makes the main character write a reproach letter to the past…

Întâlnirea

O întâlnire neașteptată face personajul principal să compună o scrisoare-reproș trecutului…

Bittersweet pill # 3 – Childhood memories

Here are moments from 3 different childhoods, all bittersweet, if only because time passed quickly…

Pastila de râsu-plânsu # 3 – Amintiri din copilărie

Momente din 3 copilării diferite, toate dulci-amărui, poate pentru că timpul a trecut atât de repede…

Bittersweet pill # 2 – Managers are also human

Appearances are deceiving – her stern look and the luxury that surrounds him become irrelevant once you hear their story…

Pastila de râsu-plânsu # 2 – Şi managerii sunt oameni

Aparentele inseala – Figura ei autoritara si luxul ce-l inconjoara pe el devin irelevante o data ce le auzi povestea…