Guest post – Andrei Zbîrnea

Tot ‘Plaja’, de Bolano, re-scrisa din perspectiva unui personaj mai colorat, textul ii apartine lui Andrei Zbirnea

Bet on the poet!

Bolano’s character from ‘The Beach’ is observed by a character I imagined

Pariați pe poet!

Personajul lui Bolano din ‘Plaja’ este observat de un personaj imaginat de mine

The meeting

An unexpected meeting makes the main character write a reproach letter to the past…

Întâlnirea

O întâlnire neașteptată face personajul principal să compună o scrisoare-reproș trecutului…

Bittersweet pill # 3 – Childhood memories

Here are moments from 3 different childhoods, all bittersweet, if only because time passed quickly…

Pastila de râsu-plânsu # 3 – Amintiri din copilărie

Momente din 3 copilării diferite, toate dulci-amărui, poate pentru că timpul a trecut atât de repede…